ETT Bas B: allergener och belastningar

4.403 kr

1 i lager

Artikelnr: GE202 Kategori:

Beskrivning

BICOM ETT – enkel testteknik
Alla metaboliska processer styrs av ett överordnat system med elektromagnetiska frekvensmönster. Kroppen är frisk när alla kontroll- och kontrollsystem är optimalt anpassade. Sporrar orsakade av patogener, allergener och gifter kan belasta kroppens elektromagnetiska kontrollsystem och orsaka sjukdom.

Om kroppen inte längre är i stånd att motverka dessa spänningar, har vi Bioresonance-metoden ett utmärkt sätt att stödja organismen. Fysiologiska frekvensmönster förstärks och befordras, medan patologiska mönster försvagas eller neutraliseras. Detta stimulerar kroppens egna reglerande krafter och stimulerar immunförsvaret och toxinfrisättningen.

Förutom behandling av patienter med patientspecifika frekvensmönster spelar test med frekvensampuller en viktig roll i framgångsrik behandling. Med de frekvensprover av ETT-ampuller som sammanställts i testuppsättningen skulle vi vilja ge dig en hjälp för din praktiska vardag. Omfattande bioenergetisk diagnostik är grundläggande för varje bioresonansbehandling.

Observera: Diagnosen med dessa ampuller är en energisk diagnos och är inte jämförbar med en konventionell diagnostik, som den är känd från konventionell medicin. Det ersätter inte dessa, men erbjuder ett helhetligt komplement i ditt terapikoncept. Det kan mycket väl vara skillnader i konventionella tester (t.ex. laboratorietester).

ETT Basic Test Set A och B
Detta kit tillhör kategorin ”BICOM Single Test Technique – ETT”. Den innehåller alla BICOM bioresonance-testsatser som är fristående och oberoende av andra testuppsättningar. Dessa inkluderar t.ex. ”testpaketets endocannabinoidsystem” eller ”testuppsättningsmetoden Dr. Hype”. Andra kommer att följa. ETT Basic Test Set består av 2 satser med 60 ampuller vardera. De ämnen som utgör de vanligaste stammarna sammanställdes. Rekommenderat BICOM-testprogram: 170.0

Sats B: Allergener och belastningar
I den här panelen finns ampuller med frekvensmönster av allergener och belastningar från följande grupper:

pollen
Svamp och hudsvampar
djurmjäll
insekticider
cancerframkallande
bakterier
Div. kemiska ämnen
Bostäder och industriella pennor
metaller

Information om befintliga mixampuller:
B: allergener och stammar

Svampblandning 1 Alternaria tenius, Chaetonium glob., Cladosporium fulv., Clados. herbarum, Fusarium culmorum
Svampblandning 2 Mucor mucedo, Neurospora sitophila, Pullularia pullulans, Rhizopus nigricans
Svampblandning 3 penna. Brevicompactum, penna. Expansum, penna. Notatum,
Aspergillus mix Aspergillus clavatus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger
Dermatophyte Mix Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum
Borrelia Mix Borrelia burgdorferi, Borrelia recurrentis, Borrelia duttoni
Chlamydia Mix Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Chlamydia A + B
Staphylococcus mix Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus
Änggräsblandning Slät havre, krönat gräs, bomullsgräs, lolch (rajgräs), blågräs, rökt gräs, räddningsgräs, strutsgräs, trespe, ängrexstång, änggräs, ulligt honunggräs

Innehåller totalt 60 ampuller: